Een actie uitvoeren met een spraakopdracht

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Spraakgestuurd bellen.
  2. Geef na de piep een spraakopdracht.