Een oproeptimer opnieuw instellen

Een oproeptimer registreert de geschatte duur van oproepen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de exacte duur van een oproep.
  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Afbeelding van menutoets > Status > Laatste oproep of Totaal gesprekken > Timer wissen.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.