Uw telefoonnummer verbergen of weergeven wanneer u iemand belt

Het is mogelijk dat het draadloze netwerk de door u gekozen optie negeert.
  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > Gespreksinstellingen.
    • Om uw telefoonnummer te verbergen wanneer u belt, wijzigt u het veld Mijn identiteit beperken in Altijd.
    • Om uw telefoonnummer weer te geven wanneer u belt, wijzigt u het veld Mijn identiteit beperken in Nooit.
    • Als u wilt dat uw telefoonnummer afhankelijk van het netwerk wordt verborgen of weergegeven, wijzigt u het veld Mijn identiteit beperken in Netwerkafhankelijk.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.