De gehoorapparaatmodus inschakelen

  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Menu > Opties > Gehoorapparaatmodus.
  3. Wijzig het veld Modus ingeschakeld in Spiraalsnoer.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
De H-T-spiraalsnoerindicator wordt boven aan het beginscherm weergegeven.