De contactpersoon wijzigen die aan een snelkiestoets is toegewezen

  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Bekijken > Snelkeuzelijst.
  3. Markeer een contactpersoon of telefoonnummer.
  4. Druk op de toets Menu.
    • Als u een andere contactpersoon aan een snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op Bewerken. Klik op een nieuwe contactpersoon.
    • Als u de contactpersoon aan een andere snelkiestoets wilt koppelen, klikt u op Verplaatsen. Klik in de lijst Snelkeuzenummers op een nieuwe snelkiestoets.
    • Klik op Verwijderen als u de contactpersoon wilt verwijderen uit de lijst Snelkeuzenummers.