Het standaardvolume voor gesprekken veranderen

U kunt het standaardvolume voor gesprekken verhogen of verlagen. Hoe hoger u het volumepercentage instelt, des te luider is het volume.
  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > Gespreksinstellingen.
  3. Verander het veld Standaardbelvolume.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.