Tijdens een gesprek schakelen naar een andere toepassing

Druk tijdens een oproep op de toets Menu > Toepassing omschakelen.
Opmerking: Als u naar een andere toepassing wilt overschakelen en het telefoongesprek wilt beƫindigen, drukt u op de toets Eind.