Een oproep beantwoorden of beëindigen

Druk op de toets Send .

Om een gesprek te beëindigen, drukt u op de toets Eind.