Berichten van de berichtentoepassing weergeven of verbergen

U kunt voorkomen dat berichten van specifieke e-mailaccounts in de berichtentoepassing worden weergegeven. U kunt eveneens een afzonderlijk pictogram voor tekstberichten instellen in het beginscherm. Afhankelijk van uw thema kan een afzonderlijk pictogram reeds standaard verschijnen.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Menu > Opties > Beheer van Postvak IN.
    • Om berichten van specifieke e-mailaccounts te verbergen, schakelt u in het gedeelte E-mailaccounts het selectievakje naast een of meer e-mailaccounts uit.
    • Om tekstberichten weer te geven, schakelt u het selectievakje Tekstberichten in het gedeelte Andere berichttypen in.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.