Cell broadcasting inschakelen

Voor deze taak dient uw BlackBerry-smartphone een SIM-kaart te gebruiken en dient uw serviceprovider een cell broadcast-kanaal op uw SIM-kaart in te stellen of u de ID voor een cell broadcast-kanaal te geven.
Afhankelijk van de serviceprovider waarop uw smartphone is aangesloten, wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Cell Broadcasting.
  3. Schakel het selectievakje Cell Broadcasting inschakelen in.
    • Schakel het selectievakje naast een kanaal in als een of meer cell broadcast-kanalen op het scherm worden weergegeven.
    • Markeer het veld Leeg als geen cell broadcast-kanalen op het scherm worden weergegeven. Druk op de toets Menu > Kanaal toevoegen. Voer een kanaal-id en een korte naam in. Klik op OK.
  4. Schakel het selectievakje naast een taal in.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Als u cell broadcasting wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Cell broadcasting inschakelen uit. Controleer voordat u cell broadcasting uitschakelt of uw serviceprovider cell broadcasting niet gebruikt voor services als voorkeurstarieven op basis van uw locatie.