Het ontvangen van berichten via een Cell Broadcast-kanaal uitschakelen

Controleer of uw serviceprovider het Cell Broadcast-kanaal niet gebruikt voor services als voorkeurstarieven op basis van uw locatie.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Cell Broadcasting.
  3. Markeer een cell broadcast-kanaal in de sectie Kanalen.
  4. Druk op de toets Menu.
    • Wilt u geen berichten meer van het geselecteerde kanaal ontvangen, klik dan op Uitschakelen.
    • Wilt u het geselecteerde kanaal verwijderen, klik dan op Kanaal verwijderen.