Instellen hoe lang uw servicecentrale tekstberichten probeert te verzenden

Als u een tekstbericht verzendt en het bericht niet onmiddellijk kan worden afgeleverd, probeert uw servicecentrale het tekstbericht nog zo vaak te verzenden als is ingesteld in het veld Nieuwe pogingen. Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze verbinding wordt deze optie mogelijk niet weergegeven.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Tekstberichten.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Wijzig het veld Nieuwe pogingen in het gedeelte SMS.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.