Een afspraak vanuit een tekstbericht aan uw agenda toevoegen

  1. Markeer een iCalendar-bijlage in een tekstbericht.
  2. Druk op de toets Menu > Afspraak weergeven.
  3. Druk op de toets Menu > Toevoegen aan Agenda.