Instellen of tekstberichten worden verzonden wanneer u op Enter drukt.

U kunt instellen dat SMS-berichten niet worden verzonden wanneer u op Enter drukt, om bijvoorbeeld te voorkomen dat u per ongeluk een bericht verzendt als u meerdere regels tekst wilt invoeren.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Tekstberichten.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > Tekstberichten.
  3. Schakel in het gedeelte Algemene opties voor tekstberichten het selectievakje Druk op Enter om te verzenden uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.