Een mediabestand, contactkaart, afspraak of locatie toevoegen aan een tekstbericht

Om een video toe te voegen, moet deze in de MMS-modus worden opgenomen.
  1. Wanneer u een tekstbericht opstelt, drukt u op de toets Menu > Bijvoegen.
  2. Klik op een type bijlage.
  3. Klik op een bestand.