Een tekstbericht opstellen en verzenden

Het aantal ontvangers naar wie u een tekstbericht kunt verzenden, is afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken.
 1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
 2. Druk op de toets Menu > Tekstbericht opstellen.
 3. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld Aan:
  • Voer de naam van een contactpersoon in.
  • Druk op de toets Menu > Contactpersoon kiezen. Klik op een contactpersoon.
  • Typ een telefoonnummer dat tekstberichten kan ontvangen (inclusief landcode en netnummer).
  • Als uw BlackBerry-smartphone is verbonden met een CDMA-netwerk, kunt u een e-mailadres invoeren.
 4. Typ een bericht.
 5. Druk op de toets Image of Enter key.