Een e-mail opstellen en verzenden

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Menu > E-mail opstellen.
  3. Typ in het veld Aan een e-mailadres of de naam van een contactpersoon.
  4. Typ een bericht.
  5. Druk op de toets Menu > Verzenden.