Een filter voor e-mailberichten maken

Voor deze taak moet uw zakelijk e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Voor informatie over het uitvoeren van deze taak voor een persoonlijk e-mailaccount op uw BlackBerry-smartphone (zoals Google Mail of Windows Live Hotmail), gaat u naar www.blackberry.com/docs/smartphones en klikt u op de koppeling onder E-mail instellen.

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > E-mailfilters.
  3. Druk op de toets Menu > Nieuw.
  4. Typ een naam voor het filter voor e-mailberichten.
  5. Stel de filteropties voor e-mailberichten in.
  6. Druk op de toets Menu > Opslaan.