Een filter voor e-mailberichten wijzigen, prioriteit geven of verwijderen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > E-mailfilters.
  3. Markeer een filter voor e-mailberichten.
  4. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Bewerken als u een filter voor e-mailberichten wilt wijzigen. Wijzig de filteropties voor de e-mailberichten. Druk op de toets Menu > Opslaan.
    • Klik op Verplaatsen als u een filter voor e-mailberichten prioriteit wilt geven. Klik op de nieuwe locatie.
    • Klik op Verwijderen als u een filter voor e-mailberichten wilt verwijderen.