Een absentiebericht instellen

Voor deze taak moet uw zakelijk e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > E-mailvoorkeuren.
  3. Als het veld Berichtenservices wordt weergegeven, stelt u dit veld in op de juiste e-mailaccount.
  4. Schakel het selectievakje Absentiebericht gebruiken in.
  5. Typ een reactie in het tekstveld dat wordt weergegeven.
  6. Als u IBM Lotus Notes gebruikt, stelt u in het veld Tot de datum in waarop het absentiebericht moet worden uitgeschakeld.
  7. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Als u het absentiebericht wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Absentiebericht gebruiken uit.