Een adres bekijken in plaats van een weergavenaam

Druk in een bericht op de toets Afbeelding van menutoets. > Adres weergeven.
Om de weergavenaam opnieuw te bekijken, drukt u op de toets Afbeelding van menutoets. > Naam weergeven.