Het verzenden van een bericht annuleren

U kunt het verzenden van een bericht alleen annuleren als er een klokpictogram staat naast het bericht.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Markeer het bericht.
  3. Druk op de toets Menu > Verwijderen.