De disclaimer van een e-mailbericht verwijderen

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt, voegt de BlackBerry Enterprise Server mogelijk een vrijwaring toe aan e-mailberichten nadat u deze hebt verzonden.
Druk bij het opstellen van een e-mailbericht op de toets Afbeelding van menutoets. > Vrijwaring verwijderen.
Als u de vrijwaring weer wilt toevoegen, drukt u op de toets Afbeelding van menutoets. > Vrijwaring verwijderen.