Contactpersonen of taken sorteren

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Contactpersonen of het pictogram Taken.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Klik indien nodig op Algemene opties.
  4. Stel het veld Sorteren op in.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.