Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Bestanden.
  • Klik in het beginscherm op het pictogram Media.Druk op de toets Menu > Verkennen.
 2. Zoek en markeer een bestand.
 3. Druk op de toets Menu.
  • Klik op Kopiëren als u een bestand wilt kopiëren. Navigeer naar een locatie. Klik op Plakken.
  • Klik op Knippen als u een bestand wilt verplaatsen. Navigeer naar een locatie. Klik op Plakken.
  • Klik op Naam wijzigen als u de naam van een bestand wilt wijzigen. Typ een naam voor het bestand. Klik op Opslaan.
  • Klik op Verwijderen als u een bestand wilt verwijderen.