Een koppeling in een bestand of een bijlage openen

Bestanden kunnen koppelingen bevatten naar ingesloten inhoud, zoals tabellen, afbeeldingen, voetnoten, tekstvakken of opmerkingen.
  1. Markeer een koppeling in een bestand.
  2. Druk op de toets Menu > Koppeling openen of Ophalen.
Druk op de toets Escape als u naar het bestand wilt terugkeren.