Zoeken naar een bestand dat is opgeslagen in het netwerk van uw organisatie

Voor deze taak moet uw zakelijk e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Bestanden.
  2. Typ het pad naar het bestand in het veld Ga naar.
  3. Typ indien nodig de aanmeldgegevens die u gebruikt om verbinding te maken met het netwerk van uw organisatie.
Klik op het bestand om het weer te geven. Afhankelijk van het bestandstype wordt het bestand mogelijk niet in de oorspronkelijke indeling weergegeven.