Een afbeelding van een contactpersoon wijzigen of verwijderen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  2. Markeer een contactpersoon.
  3. Druk op de toets Menu > Bewerken.
  4. Markeer de afbeelding van de contactpersoon.
    • Als u de afbeelding van de contactpersoon wilt wijzigen, drukt u op de toets Menu > Afbeelding vervangen. Markeer een afbeelding. Druk op de toets Menu > Afbeelding selecteren.
    • Als u de afbeelding van de contactpersoon wilt verwijderen, drukt u op de toets Menu > Afbeelding verwijderen.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.