Een contactpersoon in de lijst met vaste kiesnummers toevoegen, wijzigen of verwijderen

Als u deze taak wilt uitvoeren, dient uw serviceprovider uw SIM-kaart in te stellen voor deze service en u een PIN2-code voor uw SIM-kaart te geven.
  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Menu > Opties > FDN-telefoonlijst.
    • Om een contactpersoon toe te voegen, drukt u op de toets Menu > Nieuw. Typ de PIN2-code. Druk op de toets Menu. Typ een naam en telefoonnummer.
    • Om een contactpersoon te wijzigen, drukt u op de toets Menu > Bewerken. Wijzig de gegevens van de contactpersoon.
    • Om een contactpersoon te verwijderen markeert u een contactpersoon. Druk op de toets Menu > Verwijderen.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.