Eigenschappen van een toepassing weergeven

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Toepassingsbeheer.
  3. Klik op een toepassing.