Een toepassing verwijderen

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, staat uw organisatie mogelijk niet toe dat u bepaalde toepassingen verwijdert. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
  1. Markeer een toepassingspictogram in het beginscherm of in een map.
  2. Druk op de toets Menu > Verwijderen.