Een bericht verwijderen

Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
Opmerking: E-mailberichten die u verwijdert met behulp van het menu-item Eerdere verwijderen worden tijdens de e-mailafstemming niet verwijderd van de e-mailtoepassing op uw computer.