Meer aanbiedingsdetails bekijken

 1. Klik in het beginscherm op het pictogram Kaarten.
 2. Druk op de toets Menu > Aanbiedingen weergeven.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Om de locatie van de aanbieding te bekijken, selecteert u Kaart.
  • Om een routebeschrijving naar de locatie van de aanbieding te bekijken, selecteert u Route, bevestigt u de Begin- en Eindlocatie en selecteert u Zoeken.
  • Om de gerelateerde website te bekijken, selecteert u Internet.
  • Om het bedrijf te bellen, selecteert u Bellen.