Ouderlijk toezicht wijzigen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Ouderlijk toezicht.
  3. Wijzig de opties naar wens.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
  5. Voer uw viercijferige PIN in. Klik op OK.