Met de mediaserver verbonden toestellen beheren

U kunt tijdens gebruik van de mediaserver nog wijzigingen doorvoeren welke toestellen u wilt toestaan verbinding te maken met uw BlackBerry-smartphone en hoe zij verbinding maken.

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media.
  2. Druk op de toets > Mediaserver.
  3. Klik op Toegangsbeheer.
  4. Markeer een verbinding.
  5. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als uw wilt instellen of een toestel automatisch verbinding maakt, toestemming voor verbinding moet vragen, of automatisch geen verbinding mag maken met de mediaserver, wijzigt u het veld.
    • Als u een toestel wilt verwijderen dat momenteel niet actief is, drukt u op de toets Menu > Geselecteerd toestel verwijderen.