Mediabestanden met de mediaserver delen

De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld en uw BlackBerry-smartphone moet op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangesloten als het toestel waarmee u mediabestanden wilt delen.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media.
  2. Druk op de toets Menu > Mediaserver.
  3. Schakel het selectievakje Mediaserver inschakelen in.
  4. Als de indicator voor het delen van bestanden in de rechterbovenhoek van het beginscherm wordt weergegeven, hebt u toegang tot uw smartphone via het aangesloten toestel waarmee u mediabestanden wilt delen.
  5. Verleen toegang tot uw gedeelde mediabestanden op uw smartphone wanneer daarom wordt gevraagd.
  6. Om automatisch alle aanvragen voor het delen van uw mediabestanden te accepteren, klikt u op Toegangsbeheer en schakelt u het selectievakje Automatisch alle verbindingen accepteren in.
Opmerking: Als u de mediaserver uitschakelt en weer opnieuw inschakelt, vragen toestellen die door IP-adressen worden geïdentificeerd opnieuw om toegang tot uw mediabestanden.