Informatie over cell broadcasting

Met cell broadcasting kunnen serviceproviders voor draadloze verbinding door middel van SMS-berichten gelijktijdig informatie verzenden naar alle BlackBerry-smartphones in een bepaald geografisch gebied. U kunt cell broadcast-berichten ontvangen die een bepaald type informatie bevatten door u te abonneren op een cell broadcast-kanaal. Verschillende Cell Broadcast-kanalen verzenden verschillende cell broadcast-berichten. Het ene cell broadcast-kanaal kan bijvoorbeeld reguliere weersverwachtingen verzenden, terwijl een ander verkeersberichten stuurt.