De locatie voor het opslaan van gemaakte foto's wijzigen

Om deze taak uit te voeren, dient er een mediakaart in uw BlackBerry-smartphone te zijn geplaatst.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Camera.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Wijzig het veld Afbeeldingen opslaan.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.