Een afbeeldingsmap maken

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media > pictogram Afbeeldingen.
  2. Druk op de toets Menu > Map toevoegen.
  3. Wijzig indien nodig de locatie waar de nieuwe map wordt gemaakt.
  4. Typ een naam voor de map.
  5. Klik op OK.