Contactpersonenkaarten verzenden met Bluetooth-technologie

Contactpersonenkaarten die worden verzonden met Bluetooth-technologie, worden automatisch opgeslagen in de contactpersonenlijst van de ontvangende smartphone.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  2. Klik op een contactpersoon.
  3. Druk op de toets Menu > Contactkaart verzenden > Verzenden via Bluetooth.