Oproeplogboeken verwijderen

  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Markeer een oproepenlogboek als u één oproeplogboek wilt verwijderen.
    • Markeer een oproepenlogboek als u een reeks oproeplogboeken wilt verwijderen. Druk op de Shift-toets en houd deze ingedrukt. Schuif met uw vinger naar boven of naar beneden op het trackpad. Laat de Shift-toets los.
  3. Druk op de toets Menu > Verwijderen.