Snelkiezen instellen voor een contactpersoon

  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Bekijken > Snelkeuzelijst.
  3. Klik in de lijst Snelkeuzenummers op een vrije toets.
  4. Klik op een contactpersoon.
  5. Klik indien nodig op een telefoonnummer voor de contactpersoon.
Als u een oproep wilt plaatsen via snelkiezen, houdt u in het beginscherm, in een bericht of in een Postvak IN de toets ingedrukt die u aan de contactpersoon hebt toegewezen.