Contactpersonen aan uw lijst met toegestane afzenders toevoegen

 1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
 2. Klik op Beveiliging > Firewall.
 3. Schakel in de sectie Algemeen het selectievakje Inschakelen in als dit nog niet is gebeurd.
 4. Selecteer in de sectie Inkomende berichten blokkeren een of meerdere berichttypen.
 5. Schakel in de sectie Uitzonderingen het selectievakje Specifieke adressen, telefoonnummers of PIN's in.
 6. Klik op Toevoegen.
 7. Druk op de toets Menu.
 8. Klik op een van de volgende menu-items:
  • E-mailadres toevoegen
  • Telefoonnummer toevoegen
  • PIN-code toevoegen
 9. Voer in het dialoogvenster Nieuwe uitzondering invoeren de contactgegevens in.
 10. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
 11. Druk op de toets Menu > Sluiten.
 12. Druk op de toets Menu > Opslaan.