IT beleidsregels die voor uw smartphone zijn ingesteld weergeven

Als uw BlackBerry-smartphone aan een BlackBerry Enterprise Server is gekoppeld, kan uw beheerder IT-beleidsregels toevoegen die bepalen welke functies en instellingen beschikbaar zijn op uw smartphone. Uw beheerder kan bijvoorbeeld een IT-beleidsregel aan uw smartphone toevoegen die vereist dat u een wachtwoord gebruikt.

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Gegevens beveiligingsstatus > IT-beleid weergeven > Details van IT-beleid.