Uw ondertekening en coderingscertificaat of -sleutel wijzigen

Uw BlackBerry-smartphone gebruikt uw certificaat of PGP-sleutel om berichten in de map Verzonden items te coderen en voegt dit certificaat of deze openbare PGP-sleutel toe aan berichten die u verzendt zodat de ontvangers hun antwoord kunnen coderen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > S/MIME of PGP.
  3. Wijzig de velden Certificaat of het veld Standaardsleutel.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.