Een certificaat of PGP-sleutel toevoegen aan een bericht

U kunt een certificaat of PGP-sleutel toevoegen aan e-mailberichten en PIN-berichten.
  1. Druk tijdens het opstellen van een bericht op de toets Menu > Bijvoegen > Certificaten of PGP-sleutels.
  2. Markeer een certificaat of PGP-sleutel.
  3. Druk op de toets Menu > Doorgaan.