De vertrouwensstatus van een certificaat of PGP-sleutel wijzigen

Afhankelijk van de soorten certificaten die worden toegestaan door uw beheerder kunt u een aantal soorten certificaten mogelijk niet vertrouwen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten of PGP-sleutels.
  3. Markeer een certificaat of PGP-sleutel.
  4. Druk op de toets Menu > Vertrouwen of Niet vertrouwen.
  5. Als u een certificaat met een certificaatketen vertrouwt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
    • Klik op Geselecteerd certificaat als u alleen het gemarkeerde certificaat wilt vertrouwen.
    • Klik op Gehele keten om het gemarkeerde certificaat en alle andere certificaten in de keten te vertrouwen.