De intrekkingsstatus van een certificaat, certificaatketen PGP-sleutel controleren

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten of PGP-sleutels.
  3. Markeer een certificaat of PGP-sleutel.
  4. Druk op de toets Menu > Status ophalen of Ketenstatus ophalen.