Details voor een certificaat of PGP-sleutel weergeven

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten of PGP-sleutels.
  3. Klik op een certificaat of PGP-sleutel.