Een speciaal teken of letter met een accent typen

Houd een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt en schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad tot het speciale teken of de letter met een accent wordt weergegeven.